Curs Actic


PROGRAMA

Mòdul 1: Eines i recursos en Xarxa: “Cultura, participació i civisme digital”. (10h)

Mòdul 2: Iniciació al PC i a Internet: “Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu”. (10h)

Mòdul 3: Ús d'Internet: “Navegació, cerca i comunicació en el món digital”. (10h)

Mòdul 4: Edició de text: “Tractament de la informació escrita”. (20h)

Mòdul 5: Full de càlcul: “Tractament de la informació numèrica: (20h)

Mòdul 6: multimèdia:  “Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment” . (20h)

Mòdul 7:  Orientació per la recerca de feina: (10h)

Logotips del programa Treball als Barris