CONTINGUT

  • Eines de fórmules.
  • Fórmules de text, data.
  • Recerca i financeres.
  • Realitzar càlculs entre fulls, control de canvis en el full, validació de dades, auditoria de caselles, etiquetes i comentaris.
  • Creació i gestió de base de dades, gràfics avançats, disseny de taules dinàmiques i gràfics dinàmics, gravació de macros i assignació de macros  a un botó.