PROGRAMA

MF1016_2: Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional (100 h)

. UF0127: Suport en la recepció i acollida en institucions de persones dependents (30 h)
. UF0128: Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions (70 h)

MF1017_2. Intervenció en l'atenció higiènic-alimentària en institucions (70 h)

MF1018_2. Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions (70 h)

MF1019_2. Suport psicosocial, atenció relacional i comunicació en institucions (130 h)
UF0129: Animació social de persones dependents en institucions (30 h)
. UF0130: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions (50 h)
. UF01131: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions (50 h)

Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 h)

Mòdul de formació complementària (40 h)

Logo SOC     Logo Generalitat
    Logo SEPE