Magatzem

PROGRAMA

MF1014_3: Organització de magatzems (140 h)
. UF0926: Disseny i organització del magatzem (80 h)
. UF0927: Gestió de l'equip de treball del magatzem (30 h)
. UF0928: Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem (30 h)


MF1015_2: Gestió de les operacions d'emmagatzemament (80 h)
UF0929: Gestió de comandes i estoc (80 h)

MF1005_3: Optimització de la cadena logística (90 h)


Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 h)

Mòdul de formació complementària (10 h)

Logo SOCLogo Generalitat         Logo SEPE