Imatge Act.AdmaPROGRAMA

MF0976_2: Operacions administratives comercials (160 h) 
. UF0349: Atenció al client en el procés comercial
. UF0350: Gestió administrativa del procés comercial
. UF0351: Aplicacions informàtiques de la gestió comercial

MF0979_2: Gestió operativa de tresoreria (90 h)

MF0980_2: Gestió auxiliar de personal (90 h)

MF0981_2: Registres comptables (120 h)
. UF0515: Pla General de comptabilitat (90 h)
. UF0516: Aplicacions informàtiques de comptabilitat (30 h)

MF0973_1: Gravació de dades (90 h)

MF0978_2: Gestió d'arxius (60h)

MF0233_2: Ofimàtica (190 h)
UF0319: Sistema Operatiu, recerca de la informació: internet/intranet i correu elect. (30 h)
. UF0320: Aplicacions informàtiques de tractament de textos (30 h)
. UF0321: Aplicacions informàtiques de full de càlcul (50 h)
. UF0322: Aplicacions informàtiques de base de dades relacionades (50 h)
. UF0323: Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d'informació (30 h)

Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 h)

Mòdul de formació complementària (40 h)

Logo SOCLogo Generalitat         Logo SEPE